Перлите

Използвайки наименованието "перла" имаме предвид не само неговия широко определящ смисъл (блестящо, изпъкващо сред другите със своята красота), а именно роденото от бисерните миди образувание. Тук е мястото да уточним, че не всяка перла има гордостта да се нарича скъпоценен камък. Повечето мекотели (миди, морски охлюви) образуват перли в резултат на защитна реакция на организма срещу попадналото чуждо тяло в мантията. Например черните миди в Черно море също образуват перлено тяло, което, разбира се, е твърде далеч от използваните бисери в бижутерията. От хилядолетия човек е използвал перлата единствено като скъпоценен камък. Символизирайки чистотата и красотата, тя е свързана с различни поверия и легенди, обясняващи предимно нейния произход. Преданията се отнасят главно до ролята на морето, дъжда, сълзите на принцеси и сирени, росата, лунната светлина, иначе казано всичко, символизиращо чистота и съвършенство. Това още повече засилва любовта на хората към скъпоценната перла, издигайки я на пиедестала на загадъчната чиста и хладна красота.

Ювелирните разновидности на перлите са може би единствения скъпоценен камък, използван в совята натурална форма. Тяхното съвършенство не изисква допълнителна човешка намеса. Изключително красивите и уникални големи бисери са дори по-редки от гигантските диаманти. Поради повсеместното замърсяване на водите, изтощаването на световните запаси от бисерни миди и изключеително високата цена на качествените самородни перли, в днешно време те са напълно изместени от култивираните перли. Достатъчно е да споменем, че в миналото за намирането на една натурална перла е било необходимо отварянето на хиляди перлодайини миди. Именно това е подтиквало хората от векове да правят опити за стимулиране на природния процес. Едва в началото на ХХ век японецът К. Микимото, наричан още "Краля на перлите", е успял в това начинание. Технологията е сложна и постоянно се усъвършенства, неизменен остава само принципът - култивираните перли са натурален продукт, при който човешката интервенция замества случайността в природата. Отглеждането на висококачествена култивирана перла е труден процес. Само една от двадесет имплантирани миди дава таква перла. Половината от тях загиват още преди да са достигнали зрелостта си, въперки грижите и тежкия труд, полаган за тях. Като прибавим деликатността им, чувствителността към климатичните условия и възможността да се отглеждат само в естествени ареали на обитаване, разбираме защо е и сега качествената продукция е така ценена. Критериите, на които трябва да отговарят, се покриват едва от 40% от зрелите перли. Останалите по правило се бракуват. За съжаление пазарът се залива с нерегламентирана продукция като ценно и стойностно бижу. Международно признати и високо ценени са единствено перлените култури - Biwa, Akoya, Southsea, Tahiti.


Привлекателността на перлите се дължи на необикновения строеж на перленото тяло. Красивият перлен блясък, идващ от дълбочина, се поражда при отражението на светлината от фината структура, състояща се от комбинацията на сложното органично вещество кохиолин, кристалчетата на минерала арагонит и вода. Изключителността на природното творение е непосилна за произвежданите всевъзможни имитации.
Широко разпространени са стъклените или пластмасови топчета, покрити отвътре или отвън със специална боя, имитираща перлен ефект. Също така се изработват от алабастър, опализирано стъкло или изрязан седеф. Такива и подобни методи са използвани и при известните типове имитации - Майорка, Микомо, Токара и др.

Фирмите, развъждащи перли, извършват и селекционирането им. След като са отделили бракуваните, започва сложният процес на соритиране по диаметър, форма и качество. Оценяването се ръководи от блясъка, правилността на формата, диаметъра, наличието на дефекти. Добрата сортировка е важен елемент от производството и поема до 20% от цената на бижуто.

Запазената марка TSUKI NO NAMIDA (лунна сълза) се отнася до бижутерията от висококачествени, култивирани, естествени перли. Всяко изделие NAMIDA е придружено от сертификат, гарантиращ автентичността и принадлежността на перлите към един от сортовете - Biwa, Akoya, Southsea, Tahiti.

Красотата и дълговечността на перлите подтиква към използването им като ценен експонат или компонент от класна бижутерия. Неповторимостта им е ценно допълнение към женската красота. Перлите винаги ще привличат вниманието на жените и към жените, които ги носят. Перлите заслужават да се отнасяме грижовно към тях, предпазвайки ги от вредни препарати, киселини и изсушаване.


« Back to all post